Tag-arkiv: økonomi

Vi er tilmeldt ‘Tænk Strøm’ – er du?

Jeg har tidligere skrevet om el-priser og den tilsyneladende manglende konkurrence på det danske el-marked. Nu har vi tilmeldt os ‘Tænk Strøm’der er et initiativ fra Forbrugerrådet for at skaffe almindelige danske el-kunder storkunde-rabat. Initiativet finansieres alene ud fra den provision som Tænk Mer A/S (et datterselskab under Forbrugerrådet) får ved at formidle aftalen.

Du kan stadig nå at tilmelde dig, blot inden 31. maj, det er ganske uforpligtende, og i starten af juni modtager du så et tilbud – på forhåbentlig billigere strøm – som du kan sige ja- eller nej-tak til.

Hjem AS konkurs: Ny ejer og nye vinduer

Kurator for konkursboet efter Hjem AS meddeler os i et brev at alle aktiver i boet er blevet solgt til firmaet Hjem Huse ApS. Det er jo gode nyheder, for det betyder jo at der rent faktisk er penge i konkursboet! Men om der er penge til alle er nok tvivlsomt … forud for os som blot har et simpelt krav, skal panthavere, ansatte m.fl. have deres tilgodehavender.

Læs videre Hjem AS konkurs: Ny ejer og nye vinduer

Samarbejdet med Hjem AS

Forud for første spadestik

Vores indtryk af Hjem AS baserede sig i første omgang, helt tilbage i 2005, på deres hjemmeside og sidenhen på telefonisk kontakt med deres sælger. Udbyttet af hjemmesiden kunne være større med mere dybdegående og aktuel information, med værktøjer til udveksling af informationer og som interesseskabende markedsføringskanal. Både for os som potentielle eller faktiske kunder, men også for virksomheden selv.

Generelt er det vores indtryk at Hjem AS forsøger at være en moderne og strømlinet virksomhed, med fokus på kommunikation og kundepleje, desværre virker det også nogle gange som om evnerne halter lidt efter ambitionerne. Generelt har alle hos Hjem AS dog været venlige, opmærksomme og, det skal understreges, løsningsorienterede.
Læs videre Samarbejdet med Hjem AS

Serviceabonnement til varmepumpen

For nogle uger siden modtog vi en reklame fra Vølund Varmeteknik for deres serviceabonnement (deres reklame fra sidste år ligger på hjemmesiden). De slår (selvfølgelig) til lyd for at varmepumpen bør have et årligt eftersyn, hvilket jo også umiddelbart lyder fornuftigt, men prisen virker dog noget høj.

Det billigste abonnement koster kr. 1.800 om året for et enkelt besøg. Akutudkald i tilfælde af driftstop på varmepumpen afregnes på løbende timer. Ligeledes er abonnementet uden reservedele osv. Dog får man skiftet filteret hvert år som en del af abonnementet ligesom de rengør udsugningsventilerne i huset. Dem har vi fire stk. af.

Hvor lang tid mon sådan et eftersyn kan tage? Naturligvis betaler man også for kørsel, men som de selv forklarer, så planlægger de naturligvis eftersyn sådan at kørsel minimeres. Så jeg synes det lyder som en høj timepris …

Hvis jeg falder over andre udbydere af serviceabonnementer til vores varmepumpe skal jeg huske at skrive det hér på bloggen. Og har du, kære læser, erfaring med service på din varmepumpe, evt. i abonnement, så skriv endelig en kommentar!

Kold vinter og varmt vand

Kulden har for alvor fået fat i Danmark denne vinter. Solen har vi heller ikke set meget til. Typisk hænger sneskyerne jo tungt på himlen.

Kulde og vinter til trods har vi (heldigvis!) ikke haft problemer med produktionen af varmt vand. Varmepumpen har gjort arbejdet uden hjælp fra el-spiralen. Kun en enkelt dag eller to har varmtvandsbeholderen haft svært ved at levere en konstant temperatur. Men det har også været på dage hvor hele familien har badet inkl. med fyldt badekar!

Og når solen skinner – hvilket den jo gør mere og mere i takt med lyset vender tilbage – kan vi tydeligt mærke hvordan det hjælper på opvarmningen af huset.

Ny underleverandør til facadepuds

Hjem AS har skiftet underleverandør til facadepuds. Nu benyttes (firmaet?) Hans Lorentzen. Denne skal til foråret besigtige revnerne i vores facade samt – efter dialog med os og Hjem AS – udbedre disse. Vi har insisteret på at blive informeret forinden arbejdet sådan at vi har nogenlunde styr på hvad der skal ske. Vi vil være sikre på at udbedringen af revnerne ikke bliver synlige!

Eftersom det jo nu er vinter med frost og sne må vi afvente varmere vejr før udvendige mangler, primær facaden, kan udbedres. Den bankgaranti som Hjem AS stillede os ved afleveringen (via Jyske Bank) udløber med udgangen af januar. Støttet af vores rådgiver har vi krævet at denne bliver forlænget – ellers står vi jo ganske uden økonomisk sikkerhed for at manglerne bliver udbedret. Forlængelsen er nu endelig blevet bekræftet fra banken og Hjem AS.

Strøm med god samvittighed

I forlængelse af mit tidligere indlæg om skift af el-leverandør er jeg blevet opmærksom på en ny trend indenfor området: Flere og flere leverandører af strøm tilbyder at give forbrugerne god samvittighed ved forbrug af strøm ved at kombinere støtte til udviklingen af vedvarende energi og støtte til miljø-/humanitære projekter i den tredje verden.

Folkekirkens Nødhjælp står således bag produktet Nødstrøm.

Natur Energi samarbejder med en række organisationer og firmaer og tilbyder strøm med god samvittighed på forskellige måder.

Billigere strøm?

Som jeg tidligere har skrevet om har vi siden 2003 haft et liberaliseret el-marked i Danmark.

Jeg brugte forleden et par minutter på hjemmesiden elpristavlen.dk for at finde ud af om der mon ligger en besparelse for os ved blot at skrifte leverandør af strøm. Umiddelbart ser det ud som om EnergiMidt ligger i top 10 af billige el-selskaber i vores område. Nuvel i bunden af top 10 med muligheden for en lille besparelse hvis vi skifter. Men ikke så stor en besparelse at vi skifte lige nu og hér …

Til gengæld er de udspecificerede prisoplysninger på EnergiMidts hjemmeside umulige at sammenligne med prisoplysningerne på elpristavlen.dk hvilket jeg finder problematisk når nu elpristavlen.dk netop er lavet for at gøre konkurrencen på el-markedet mere gennemskuelig.

Fælles vinduespudsning?

Mange af de nye huse på Palleshøje har store og flotte vinduer. Og uanset størrelse bliver vinduer jo beskidte, ikke mindst i “nybyggerland” hvor sand og jord vivler rundt i luften, og alle værdsætter vel rene og flotte vinduer.

Derfor har vi sammen med naboen fået den tanke at vi kunne lave en fælles aftale om vinduespudsning. Hvis vinduespudseren ovenikøbet kan pudse “hele rækken” må vi da kunne få en god pris. Interesseret?

Kan vi anbefale Hjem AS?

Vores valg af Hjem AS

Hvad er vores erfaringer med Hjem AS? Hvordan har forløbet været? Kan vi anbefale Hjem AS som totalentreprenør af et typehus? Disse og lignende spørgsmål søgte vi selv at finde svar på før vi skrev kontrakt med Hjem AS, og vores snak med hjem-hus-ejere rundt om i Danmark var da også medvirkende til at vi faktisk turde, men også at vi var klædt på til at indgå i en byggeproces med Herning-firmaet.

Flere forskellige faktorer var medvirkende til at vi valgte Hjem AS som totalentreprenør, og nu, hvor vi er flyttet ind og har været igennem en byggeproces med dem, tør vi godt anbefale Hjem AS til andre, der, trods den økonomiske afmatning, går i byggetanker. Også de underentreprenører som Hjem AS benytter har været possitive bekendtskaber – selvom vi godt kunne have været foruden nogle af oplevelserne med fundamentsentreprenøren … det har jeg tidligere skrevet om.

Endnu er der udeståender efter afleveringen for en god måned siden, og 1-års gennemgangen har vi selvsagt endnu ikke haft, men jeg forventer ikke nogle problemer. Som jeg skrev forleden har vi opdaget problemer med vandlåsen i bruserens afløb, hvilket er det største problem vi har oplevet, og den dialog som er i gang med Hjem AS gør at jeg tør tro på en hurtig og professionel udbedring.

Stil og planløsning

Vi har længe være forelsket i huset fra Hjem AS og har fulgt firmaet siden starten! Vi så det første udstillingshus i 2005 (i Lisbjerg ved Århus) og faldt med det samme for den enkle/stramme stil og den formidable planløsning. På daværende tidspunkt var det stortset umuligt at finde typehus i enkel og stram stil, og slet ikke til en konkurrencedygtig pris.

Sidenhen har vi set på mange løsninger og typehuse. Med årene er der også kommet flere og flere typehuse i den stil vi godt kan lide, men planløsningen i Hjems hus er stadig uovertruffen. Stor respekt til arkitekten David Eltang som oprindeligt fremkom med løsningen (dengang og også i foråret da vi indgik kontrakt med Hjem AS byggede firmaet kun een model, den som nu benævnes ”Uno”). Vi har også talt med flere som har bygget med Hjem AS. Samstemmende er de meget glade for deres huse. Lysindfaldet fra de store vinduer og planløsningen er typisk det som bliver fremhævet.

Hvis vi selv skulle tegne vores hus (hvilket vi da har overvejet) ville vi tage udgangspunkt i planløsningen i Hjem-huset. Lidt anderledes ville vi nok gøre det, og nogle få steder kunne vi nok også drømme om andre materialer. På den anden side er huset så tæt på det vi gerne vil have, at vi ikke har fundet det umagen værd at kaste os ud i et unikt “arkitekttegnet hus”. Hverken set i forhold til processen eller økonomien.

Afprøvet hus

Over tid har Hjem AS været igennem forskellige problemer med materialer, håndværkere og løsninger – men huset (model “Uno”) er også løbende blev ændret og forbedret. Vi ser det kun som en fordel at Hjem AS har så grundige erfaringer med huset, og at de har opført så mange at de fleste fejl burde kunne undgås. Før vores hus har Hjem AS opført mere end 400 af denne type. Dem vi har talt med siger da også at deres byggerådgivere/-tilsyn typisk er imponeret over kvaliteten af arbejdet, og de få fejl der kan konstateres. Samstemmende er vi og vores rådgiver imponeret over det udførte arbejde, oprydning undervejes og den afsluttende finish er rigtig flot.

Fabrikssamlet

Det er ligeledes imponerende at se fabrikshallen i Herning, hvor huselementerne bliver lavet, og det giver tryghed at vide at håndværkerne har optimale forhold at arbejde under, at de har udført arbejdet mange gange før og på samme måde hver gang. Vejr og vind er heller ikke noget man som bygherre skal bekymre sig om.

Omend det ikke direkte kan siges at være tilgrund for vores valg af Hjem AS så er det en kærkommen tryghed at vide at huset bliver lavet under kontrollerede forhold.

Mere på et senere tidspunkt

På et senere tidspunkt vil jeg skrive mere om kontrakt (salgs- og leveringsbetingelser – i vores tilfælde SL08), økonomi, samarbejdet med Hjem AS mv.