Tag-arkiv: kontrakt

Udbetaling fra garantien – og krav i konkursboet

Da vi i sin tid modtog nøglerne til huset fik vi også – som anført i kontrakten – en bankgaranti fra Hjem AS og stillet af Jyske Bank for udbedring af evt. mangler – i det omfang Hjem AS ikke formår at udbedre sådanne mangler.

Da Hjem AS gik konkurs havde vi stadig udeståender med firmaet. Disse udestående anmeldte vi som krav i konkursboet. Efter dialog med og god hjælp fra kurator har vi nu udsigt til udbetaling fra garantien for nogle af disse udeståender. Dog kun de udeståender som stammer tilbage fra 1. års gennemgangen. Og heldigvis er det ikke meget.

Til gengæld er udbedring af de beskadigede havefliser (efter Hjem AS’ udbedring af revnerne i facaden) ikke dækket af garantien. Jeg mener jo umiddelbart at det er forbundet med problemet, men medgiver at det ikke direkte er påberåbt ved 1. års gennemgangen. Og forventeligt stiller Jyske Bank sig meget firkantet i forhold til bedømmelse af hvad de skal dække. Med andre ord har vi blot et krav i konkursboet for de beskadige havefliser, og som sådan næppe noget vi får økonomisk gavn af …

Derudover har Jyske Bank tilsyneladende afvist at udbetale for de revner som stadig – eller igen – er i facaden. Uanset som revnerne er “de samme” eller er “kommet igen” vil jeg mene der er tale om det samme problem. Det problem som vi påberåbte ved 1. års gennemgangen. Det problem som i sommeren 2010 blev (delvist) udbedret. Jeg synes det er langt ude at sige at revnerne er “nye” og dermed et nyt problem. Men sådan argumentere Jyske Bank måske? Jeg tror, jeg vil ringe og ta’ en snak med dem!

1-års gennemgang bliver rykket

I en mail oplyser Hjem AS at de alligevel ikke kan deltage i den planlagte 1-års gennemgang på fredag. De er blevet forhindrede …

Selvom Salgs- og Leveringsbetingelserne (SL-08) bestemmer at gennemgangen således kan gennemføres uden deres deltagelse, dvs. af os alene, har vi velvilligt rykket 1-års gennemgangen til først i oktober. Dog på betingelse af at garantistillelsen samtidig bliver forlænget indtil vi har accepteret udbedringen af samtlige mangler.

Overvejelser om 1-års gennemgang

I morgen er det præcis ét år siden at fundamentet blev støbt. Vi boede da stadig i Virum, og var ved at få styr på flytningen til Viborg. Meget er sket på det år som nu er gået!

Vi skal som bygherre indkalde til 1-års gennemgang med minimum 20 arbejdsdages varsel (jf. Salgs- og Leveringsbetingelserne fra 2008 – forkortet SL-08). 1-års gennemgangen skal gennemføres senest 12 mdr. efter afleveringsforretningen, som var i slutningen af september, så vi har lidt tid at løbe på endnu, men med den forestående sommerferie er det alligevel på tide at få overvejet.

Med andre ord: Vores kontrakt med Hjem AS er indgået (kort inden) lov om byggeskadeforsikring trådte i kraft, og 1-års gennemgangen skal altså foretages af os og Hjem AS som også afleveringsforretningen blev det. Ikke engang 3- eller 5-års gennemgang, sådan som flere andre typehusfirmaer afholder, bliver det til – den forestående 1-års gennemgang er den eneste … Men vi valgte (som vi tidligere har skrevet om) alligevel at tegne kontrakt med Hjem AS. Dels fordi præmien for byggeskadeforsikringen ville blive lagt oveni prisen for huset (at krisen nu kradser og Hjem AS i stedet har sænket priserne er en anden snak …), og dels fordi vores rådgiver fra Bolius påpegede at størstedele af alle mangler, og ihvertfald de væsentlige, ville vise sig indenfor det første år.

Vi er altså ikke dækket af den (lovpligtige) forsikring mod væsentlige byggeskader i de næste 10 år som nu gælder på området. Og vi kan heller ikke blive dækket af den – selvom vi måtte ønske det …

Umiddelbart har vi kun nogle få mangler at påberåbe os ved 1-års gennemgangen. Nogle få af de mangler som blev påpeget ved afleveringsforretningen er endnu ikke udbedret (!), og til trods for gentagende rykker får vi intet svar fra Hjem AS, så disse bliver ligeledes anført ved 1-års gennemgangen. Vi glæder os samtidig over at Hjem AS stadig er et aktivt firma, og tilsyneladende har klaret krisen.

Kan vi anbefale Hjem AS?

Vores valg af Hjem AS

Hvad er vores erfaringer med Hjem AS? Hvordan har forløbet været? Kan vi anbefale Hjem AS som totalentreprenør af et typehus? Disse og lignende spørgsmål søgte vi selv at finde svar på før vi skrev kontrakt med Hjem AS, og vores snak med hjem-hus-ejere rundt om i Danmark var da også medvirkende til at vi faktisk turde, men også at vi var klædt på til at indgå i en byggeproces med Herning-firmaet.

Flere forskellige faktorer var medvirkende til at vi valgte Hjem AS som totalentreprenør, og nu, hvor vi er flyttet ind og har været igennem en byggeproces med dem, tør vi godt anbefale Hjem AS til andre, der, trods den økonomiske afmatning, går i byggetanker. Også de underentreprenører som Hjem AS benytter har været possitive bekendtskaber – selvom vi godt kunne have været foruden nogle af oplevelserne med fundamentsentreprenøren … det har jeg tidligere skrevet om.

Endnu er der udeståender efter afleveringen for en god måned siden, og 1-års gennemgangen har vi selvsagt endnu ikke haft, men jeg forventer ikke nogle problemer. Som jeg skrev forleden har vi opdaget problemer med vandlåsen i bruserens afløb, hvilket er det største problem vi har oplevet, og den dialog som er i gang med Hjem AS gør at jeg tør tro på en hurtig og professionel udbedring.

Stil og planløsning

Vi har længe være forelsket i huset fra Hjem AS og har fulgt firmaet siden starten! Vi så det første udstillingshus i 2005 (i Lisbjerg ved Århus) og faldt med det samme for den enkle/stramme stil og den formidable planløsning. På daværende tidspunkt var det stortset umuligt at finde typehus i enkel og stram stil, og slet ikke til en konkurrencedygtig pris.

Sidenhen har vi set på mange løsninger og typehuse. Med årene er der også kommet flere og flere typehuse i den stil vi godt kan lide, men planløsningen i Hjems hus er stadig uovertruffen. Stor respekt til arkitekten David Eltang som oprindeligt fremkom med løsningen (dengang og også i foråret da vi indgik kontrakt med Hjem AS byggede firmaet kun een model, den som nu benævnes ”Uno”). Vi har også talt med flere som har bygget med Hjem AS. Samstemmende er de meget glade for deres huse. Lysindfaldet fra de store vinduer og planløsningen er typisk det som bliver fremhævet.

Hvis vi selv skulle tegne vores hus (hvilket vi da har overvejet) ville vi tage udgangspunkt i planløsningen i Hjem-huset. Lidt anderledes ville vi nok gøre det, og nogle få steder kunne vi nok også drømme om andre materialer. På den anden side er huset så tæt på det vi gerne vil have, at vi ikke har fundet det umagen værd at kaste os ud i et unikt “arkitekttegnet hus”. Hverken set i forhold til processen eller økonomien.

Afprøvet hus

Over tid har Hjem AS været igennem forskellige problemer med materialer, håndværkere og løsninger – men huset (model “Uno”) er også løbende blev ændret og forbedret. Vi ser det kun som en fordel at Hjem AS har så grundige erfaringer med huset, og at de har opført så mange at de fleste fejl burde kunne undgås. Før vores hus har Hjem AS opført mere end 400 af denne type. Dem vi har talt med siger da også at deres byggerådgivere/-tilsyn typisk er imponeret over kvaliteten af arbejdet, og de få fejl der kan konstateres. Samstemmende er vi og vores rådgiver imponeret over det udførte arbejde, oprydning undervejes og den afsluttende finish er rigtig flot.

Fabrikssamlet

Det er ligeledes imponerende at se fabrikshallen i Herning, hvor huselementerne bliver lavet, og det giver tryghed at vide at håndværkerne har optimale forhold at arbejde under, at de har udført arbejdet mange gange før og på samme måde hver gang. Vejr og vind er heller ikke noget man som bygherre skal bekymre sig om.

Omend det ikke direkte kan siges at være tilgrund for vores valg af Hjem AS så er det en kærkommen tryghed at vide at huset bliver lavet under kontrollerede forhold.

Mere på et senere tidspunkt

På et senere tidspunkt vil jeg skrive mere om kontrakt (salgs- og leveringsbetingelser – i vores tilfælde SL08), økonomi, samarbejdet med Hjem AS mv.

Brev om afleveringsforretning

Ind af brevsprækken kom i dag brev fra Hjem AS med indkaldelse til afleveringsforretning samt faktura for sidste rate! Det ser således ud til at holde at vi holder afleveringsforretning om 14 dage! Hvis alt er i orden, hvilket alt tyder på at det er/bliver, kan vi betale sidste rate. Samtidig er betalingen forudsætningen for at vi får overdraget nøglerne. På det punkt er Hjem AS jo en smule stejle (måske jeg snart skriver noget om deres kontrakt og vores overvejelser om samme).

Som tidligere nævnt har vi ikke kunne få udleveret nøgler til huset. En smule irriterende for vores tilsyn – da han således har været afhængig af at der var folk i huset når han skulle lave tilsyn. Forklaringen er dels at det er de samme nøgler til alle huse under opførelse, dels at Hjem ønsker at undgå diskussioner om hvem der har lavet hvilke skader i huset. For så vidt forståeligt, og en beskyttelse af os selv. Hvis vi på afleveringsforretningen finder skader er der ingen diskussion om hvem der mon har ansvaret.

Forudsætningen for at få overdraget nøglerne, på dagen for afleveringsforretningen, er at Hjem AS har fået pengene for sidste rate; enten a) forinden ved indbetaling til deres konto eller b) ved aflevering af banknoteret check på dagen. Det står i kontrakten.

Det siger sig selv at a) ikke er nogen reel mulighed! Vi finder det en smule useriøst at Hjem AS forestiller sig at vi betaler sidste rate uden at have gennemført afleveringsforretningen. Så det må blive en banknoteret check. På den anden side kræver BRF, som vi har optaget forhåndslånet hos, at deres vurderingsmand siger god for arbejdet før udbetalingen, og han skal således også være tilstede på dagen. Det kræver noget koordination.

De sidste 2 uger skal bruges på montage af køkken, bryggers og badeværelser, samt skabe i mulitrum og i soveværelset. Derudover skal elektriker og vvs’er på banen, og slutteligt skal der males 2. gang. På en anden blog har vi læst om afleveringsforretningen og de småting der blev bemærket. Jeg véd godt at der bliver bemærkninger, men jeg håber ikke der bliver store eller irriterende ting, for jeg orker ikke at vente på at Hjem kommer og udbedrer det. Det skal bare være i orden!

Nu er startskuddet for alvor gået for vores planlægning af flytning (fra opbevaring og fra vores midlertidige husly) og indflytning. Vi ser meget frem til afleveringsforretningen, og til at få nøglerne til huset!