Tag-arkiv: aflevering-mangler

Udbetaling fra garantien – og krav i konkursboet

Da vi i sin tid modtog nøglerne til huset fik vi også – som anført i kontrakten – en bankgaranti fra Hjem AS og stillet af Jyske Bank for udbedring af evt. mangler – i det omfang Hjem AS ikke formår at udbedre sådanne mangler.

Da Hjem AS gik konkurs havde vi stadig udeståender med firmaet. Disse udestående anmeldte vi som krav i konkursboet. Efter dialog med og god hjælp fra kurator har vi nu udsigt til udbetaling fra garantien for nogle af disse udeståender. Dog kun de udeståender som stammer tilbage fra 1. års gennemgangen. Og heldigvis er det ikke meget.

Til gengæld er udbedring af de beskadigede havefliser (efter Hjem AS’ udbedring af revnerne i facaden) ikke dækket af garantien. Jeg mener jo umiddelbart at det er forbundet med problemet, men medgiver at det ikke direkte er påberåbt ved 1. års gennemgangen. Og forventeligt stiller Jyske Bank sig meget firkantet i forhold til bedømmelse af hvad de skal dække. Med andre ord har vi blot et krav i konkursboet for de beskadige havefliser, og som sådan næppe noget vi får økonomisk gavn af …

Derudover har Jyske Bank tilsyneladende afvist at udbetale for de revner som stadig – eller igen – er i facaden. Uanset som revnerne er “de samme” eller er “kommet igen” vil jeg mene der er tale om det samme problem. Det problem som vi påberåbte ved 1. års gennemgangen. Det problem som i sommeren 2010 blev (delvist) udbedret. Jeg synes det er langt ude at sige at revnerne er “nye” og dermed et nyt problem. Men sådan argumentere Jyske Bank måske? Jeg tror, jeg vil ringe og ta’ en snak med dem!

Hjem AS konkurs: Ny ejer og nye vinduer

Kurator for konkursboet efter Hjem AS meddeler os i et brev at alle aktiver i boet er blevet solgt til firmaet Hjem Huse ApS. Det er jo gode nyheder, for det betyder jo at der rent faktisk er penge i konkursboet! Men om der er penge til alle er nok tvivlsomt … forud for os som blot har et simpelt krav, skal panthavere, ansatte m.fl. have deres tilgodehavender.

Læs videre Hjem AS konkurs: Ny ejer og nye vinduer

Hjem AS konkurs: Kontakt til kurator

I mandags lykkedes det mig at få fat i en advokatfuldmægtig hos kurator for konkursboet efter Hjem AS, og han forklarede at de på nuværende tidspunkt har travlt med at skabe sig overblik over konkursboet og de mange udeståender.

Således har vi (kun) påberåbt manglende pudsning af sokkel op under facadepladerne – en mangel som oprindeligt blev påberåbt ved afleveringsforretningen! – manglende facadepudsning af pladeender samt ikke mindst godtgørelse for beskadigelse af havefliser pga. manglende afdækning i forbindelse med sommerens om-pudsning af facaden.

Dertil kommer at vi i juleferien netop opdager at facaden igen slår revner …! Ihvertfald ét sted er der igen en revne. Pga. is og sne er det endnu svært at konstatere problemets omfang. Hvorvidt den utilstrækkelige udbedring kan påberåbes overfor konkursboet eller om vi kan påberåbe den direkte overfor underentreprenøren er jo så spørgsmålet – og det har vi stillet til kurator.

For andre som har behov for at gøre udeståender gældender overfor konkursboet kan jeg henvise til advokatfuldmægtig Niels Fuglsang Hansen hos Dahl Advokatfirma, på tlf. 88 91 94 66.

Så skete det: Hjem AS konkurs

Trods salgsfremgang i årets løb har Hjem AS indgivet konkursbegæring. Regnskabet er endnu engang med røde tal. Tilsyneladende er det bl.a. opfølgninger efter afleveringsforretningen og 1-års gennemgang der har voldet byggefirmaet problemer.

Det lyder bekendt. Som læsere af bloggen vil vide har også vi haft store problemer med at få Hjem AS til at følge op på mangler. Vi har flere gange være uforstående overfor den træghed og manglende interesse firmaet tilsyneladende har haft med at få afsluttet vores byggesag. At vi i dag, mere end 2 år efter vi overtog huset, stadig har udeståender virker jo ulogisk – og kan da kun være en unødvendig udgift at skubbe foran sig som entreprenør.

Heldigvis fik vi så sent som i sommer udbedret revner i facaden. Nu skal vi så blot finde ud af hvad vi gør med de udeståender vi stadig har med firmaet. Dog kun små-ting som mangler.

Facaden nok engang

Endelig sker der noget!

[Opdateret] I disse dage arbejdes der på facaden på vores Hjem-hus. At der faktisk sker noget – efter at vi endnu engang var ved at miste troen på at det blev denne sommer – er mere end vi efterhånden havde turdet håbe på. Som læsere af bloggen vil vide viste der sig umiddelbart efter overdragelsen revner i den pudsede facaden og vi har ad flere omgange – først i 2009, og nu i 2010 – troet at problemet ville blive løst. Men gang på gang er vi blevet skuffede. Mange forklaringer – modstridende – og mange løfter – uindfriede – er blevet givet. Så at der nu rent faktisk sker noget er da positivt!
Læs videre Facaden nok engang

Ombytning af ovn

Da vi valgte køkken valgte vi en indbygningsovn fra Siemens. En ovn magen til den ovn vi havde i vores gamle hus – fordi den var vi slemt tilfredse med! Dog valgte vi den i sort fordi det passer bedst til vores nye køkken, men stadig de samme funktioner, og om muligt en endnu pænere ovn.

For nogle uger siden opdagede vi at der var nogle afskalninger i emaljen (hvis det hedder sådan …) i ovnrummet. Vi kontaktede Siemens-service og kort efter påske kom en servicemand og kiggede på problemet. Dagen efter blev vi ringet op fra Siemens-service som forklarede at skaderne ikke kunne udbedres og at vi skulle have en ny ovn! Det er da service!

I mellemtiden er designet af ovnen jo så “desværre” blevet ændret og vi blev forelagt om vi kunne acceptere disse ændringer af designet. Det kunne vi godt. Ydermere blev vi spurgt om vi havde andre hvidevare i samme designserie? Det har vi så ikke – men det stod mellem linjerne at om vi havde haft, så var også disse blevet udskiftet med nye. Helhedsindtrykket må jo ikke ødelægges. Det er da super service!

Ny underleverandør til facadepuds

Hjem AS har skiftet underleverandør til facadepuds. Nu benyttes (firmaet?) Hans Lorentzen. Denne skal til foråret besigtige revnerne i vores facade samt – efter dialog med os og Hjem AS – udbedre disse. Vi har insisteret på at blive informeret forinden arbejdet sådan at vi har nogenlunde styr på hvad der skal ske. Vi vil være sikre på at udbedringen af revnerne ikke bliver synlige!

Eftersom det jo nu er vinter med frost og sne må vi afvente varmere vejr før udvendige mangler, primær facaden, kan udbedres. Den bankgaranti som Hjem AS stillede os ved afleveringen (via Jyske Bank) udløber med udgangen af januar. Støttet af vores rådgiver har vi krævet at denne bliver forlænget – ellers står vi jo ganske uden økonomisk sikkerhed for at manglerne bliver udbedret. Forlængelsen er nu endelig blevet bekræftet fra banken og Hjem AS.

Indvendige mangler udbedret

Kort før jul havde vi besøg af maler og tømrer fra Hjem AS. De brugte en halv dag på at udbedre indvendige mangler påberåbt ved 1-års gennemgangen. Det drejede sig om revner i vægge – særligt ved bjælken ind til stuen og hvor “cigarkassen” rammer hovedhuset, skift af forkerte brugte skruer der lavede buler i vægge eftersom de bevæger sig udad samt andre småting. Primært maleren var i sving.

Nu er langt de fleste ting fra 1-års gennemgangen udbedret. Vores rådgiver mener at vi godt kunne anfægte kvaliteten af det arbejde som maleren har lavet, og kønt er det jo heller ikke når man blot spartler og pletmaler på væggen – men jeg gider faktisk ikke bruge mere krudt på den sag. Vi skal jo alligevel (snart …) male indvendigt.

Jeg gemmer krudtet til vores fortsatte snak med Hjem AS omkring revner i facaden og de øvrige udvendige mangler. Snarest i det nye år skal vi have et møde med direktøren. Vi afventer forslag til mødedatoer.

Terrassedøren binder i kulden

Når kulden melder sig binder terrassedøren. Sidste år i december reklamerede vi første gang over terrassedøren og det gik så galt at den faktisk gik i stykker. Pga. forskellige omstændigheder – bla. en fejlleverance – kunne servicemanden fra Ideal Combi (som har produceret døren – og alle vinduer i hjem-huset) først udbedre skaden i maj-måned. Og da var det jo så blevet forår og mildere temperaturer hvorfor det var svært at se problemet.

Nu har kulden (mere eller mindre) igen meldt sig og med kulden problemet! Denne gang har vi foreslået at Ideal Combi får set på problemet mens kulden stadig har fat – så de kan se og løse problemet! Også for at undgå at den går i stykker igen. Samtidig er det også irriterende at have en terrassedør der binder og den ulempe vil vi også gerne begrænse. Og som sagt en gang for alle have problemet udbedret.

Mangler og manglende overblik

Det er ikke meget vi har fået afklaret siden vi havde 1-års gennemgang med Hjem AS i starten af oktober … Knap 3 uger skulle der gå før vi fik rapporten. Der var udeladt flere mangler som vi ellers havde været enige om på dagen. Det kan jo ske. Vi gjorde naturligvis straks opmærksom på forglemmelserne. Men vi har til stadighed ikke modtaget en revideret rapport fra Hjem AS. De har end ikke kommenteret på forglemmelserne.

Derudover har vi måttet rykke flere gange for afklaring af hvornår manglerne bliver udbedret. Først igår fik vi så oplyst at det kan blive midt i december f.s.v.a. indvendige udbedringer ved tømrer og maler. Det er jo så også kun mere end to mdr. efter 1-års gennemgangen. Forhåbentligt (!!!) kan arbejdet afsluttes i løbet af få dage – og ihvertfald inden huset bliver fuld af julegæster.

Udvendigt har vi også mangler som skal udbedres. Inkl. mangel som blev påberåbt ved afleveringen af huset for mere end eet år siden! Tvivlsomt om disse udvendige arbejder kan afsluttes (måske endda påbegyndes) før foråret. Derfor har vi også bedt om at få bekræftet at garantien løber indtil samtlige mangler er udbedret og accepteret. Heller ikke mht. dette har vi fået svar.

Kun mht. facaden har vi hørt noget. Nu forlyder det at facaden (delvist) skal pudses om … Det forstår vi ikke et ord af … og i øvrigt forklarede konsulenten fra StoDanmark, som vi havde konsulteret forud for 1-års gennemgangen, at man ikke kan pudse ovenpå den allerede pudsede facade. I øvrigt må det jo også blive meget dyrt … Vi blev på dagen forklaret at vi og vores rådgiver ville blive inddraget i dialogen med eksperterne om hvordan revner i facaden bedst kan udbedres. Ikke mindst for at sikre at resultatet bliver (kosmetisk) acceptabelt, men også så processen bliver med færrest mulige gener. F.eks. bliver det givet ikke uden problemer når nu haven og fliserne er (an-) lagt omkring huset/facaden. Nu virker det som om dette løfte bliver ignoreret af de øvrige medarbejdere hos Hjem AS.

Efter kontrakten er 1-års gennemgangen den først OG sidste gennemgang vi har med Hjem AS. Man skulle tro at Hjem AS derfor ville være interesserede i at få “lukket” sagen hurtigst muligt. Det til trods synes det ikke at være meget tilfældet. Som det mindste burde vi forlængst have modtaget en revideret rapport fra 1-års gennemgangen og med henvisning til denne konkrette datoer for udbedringer. Det er jo så ikke tilfældet. Den opfølgning vi indtil nu har fået på 1-års gennemgangen virker tilfældig og mangelfuld.