“Nyt Hjem” er det nye navn

Som tidligere skrevet er “resterne” af det tidligere Hjem AS købt af firmaet Hjem Huse ApS. Dette nye firma ser ud til at videreføre de gode idéer og tanker omkring moderne og effektivt boligbyggeri.

I den forbindelse er den tidligere hjemmeside lukket. I stedet har firmaet oprettet en ny hjemmeside på adressen www.nythjem.com. Ved opslag i Det Centrale Virksomhedsregister ses det da også at firmaet har registreret en række binavne:

  • HJEM APS
  • HJEM HUS APS
  • HJEM HUSET APS
  • NYT HJEM APS

Ud fra hjemmeside-adressen ser det ud til at navnet “Nyt Hjem” bliver det primære – i hvert fald i markedsføringssammenhæng.

Hjem AS konkurs: Ny ejer og nye vinduer

Kurator for konkursboet efter Hjem AS meddeler os i et brev at alle aktiver i boet er blevet solgt til firmaet Hjem Huse ApS. Det er jo gode nyheder, for det betyder jo at der rent faktisk er penge i konkursboet! Men om der er penge til alle er nok tvivlsomt … forud for os som blot har et simpelt krav, skal panthavere, ansatte m.fl. have deres tilgodehavender.

Læs videre Hjem AS konkurs: Ny ejer og nye vinduer

Storm over Palleshøje: Ødelagte solgardiner

Viborg blev i nat ramt af storm med meget kraftige vindstød. På Palleshøje toppede stormen tilsyneladende ved midnatstid. Rundt omkring i området har stormen væltet skraldespande og containere, legehuse og havehegn. En lygtepæl er sågar blevet nedlagt af en flyvende trampolin. Forhåbentlig er der ikke sket personskade.

De store vinduer i huset knagede og bragede. Da jeg kiggede ud ad vinduerne opdagede jeg at kassen til solgardinerne, ovenover og udvendigt på de store vinduer, var blæst i stykker – og pladerne var ganske simpelt væk!

Nu til morgen finder jeg de tre af de fem plader hos naboen. Pladernes flyvetur henover huset har sat sig spor ved dels at have ødelagt tagkanter på både hus og carport, og dels ved nedslag på taget hvorved der er gået hul i tagpappet. Håndværkeren er nu ved at besigtige og beregne overslag til forsikringen.

Apropos forsikring så dækker husforsikringen desværre ikke det ødelagte overdækken på vores nedgravede trampolin.

Hjem AS konkurs: Kontakt til kurator

I mandags lykkedes det mig at få fat i en advokatfuldmægtig hos kurator for konkursboet efter Hjem AS, og han forklarede at de på nuværende tidspunkt har travlt med at skabe sig overblik over konkursboet og de mange udeståender.

Således har vi (kun) påberåbt manglende pudsning af sokkel op under facadepladerne – en mangel som oprindeligt blev påberåbt ved afleveringsforretningen! – manglende facadepudsning af pladeender samt ikke mindst godtgørelse for beskadigelse af havefliser pga. manglende afdækning i forbindelse med sommerens om-pudsning af facaden.

Dertil kommer at vi i juleferien netop opdager at facaden igen slår revner …! Ihvertfald ét sted er der igen en revne. Pga. is og sne er det endnu svært at konstatere problemets omfang. Hvorvidt den utilstrækkelige udbedring kan påberåbes overfor konkursboet eller om vi kan påberåbe den direkte overfor underentreprenøren er jo så spørgsmålet – og det har vi stillet til kurator.

For andre som har behov for at gøre udeståender gældender overfor konkursboet kan jeg henvise til advokatfuldmægtig Niels Fuglsang Hansen hos Dahl Advokatfirma, på tlf. 88 91 94 66.

Så skete det: Hjem AS konkurs

Trods salgsfremgang i årets løb har Hjem AS indgivet konkursbegæring. Regnskabet er endnu engang med røde tal. Tilsyneladende er det bl.a. opfølgninger efter afleveringsforretningen og 1-års gennemgang der har voldet byggefirmaet problemer.

Det lyder bekendt. Som læsere af bloggen vil vide har også vi haft store problemer med at få Hjem AS til at følge op på mangler. Vi har flere gange være uforstående overfor den træghed og manglende interesse firmaet tilsyneladende har haft med at få afsluttet vores byggesag. At vi i dag, mere end 2 år efter vi overtog huset, stadig har udeståender virker jo ulogisk – og kan da kun være en unødvendig udgift at skubbe foran sig som entreprenør.

Heldigvis fik vi så sent som i sommer udbedret revner i facaden. Nu skal vi så blot finde ud af hvad vi gør med de udeståender vi stadig har med firmaet. Dog kun små-ting som mangler.

AB-forbruger

I relation til indgåelse af aftale med entreprenør/håndværker bliver jeg opmærksom på at et nyt regelsæt – det såkaldte AB-forbruger – der kan gøres til grundlag for aftalen (siden 1.1.2010).

Bemærk at der – ligesom det gør sig gældende med AB 92/ABT 93 – stadig er tale om et aftalegrundlag som kan aftales mellem bygherre og entreprenør, men altså ikke automatisk gælder.

Og vores oplevelse har (i relation til AB 92/ABT 93) været at ikke mange typehus-firmaer vil lave aftale på baggrund af disse regelsæt. I hvert fald ikke de byggefirmaer vi havde kontakt til den gang tilbage i 2007/2008.

Læs mere om AB-forbrugeraftaler hos Bolius.

Vores hus er til salg i Vejle

Tilfældigt falder vi over en salgsannonce for et hjem-hus i Vejle. Og sørme om det ikke er vores hus som tilsyneladende er til salg …! I hvert fald er det vores hus som vises som annoncens første billede på ejendomsmæglerens hjemmeside.

Billedet stammer fra vores indlæg i anledningen af 1-års dagen for vores hus i aug. 2009.

For god ordens skyld skal vi slå fast at vi ikke har flyttet huset til Vejle, men at det stadig står i Viborg, og det er ikke til salg.

Samarbejdet med Hjem AS

Forud for første spadestik

Vores indtryk af Hjem AS baserede sig i første omgang, helt tilbage i 2005, på deres hjemmeside og sidenhen på telefonisk kontakt med deres sælger. Udbyttet af hjemmesiden kunne være større med mere dybdegående og aktuel information, med værktøjer til udveksling af informationer og som interesseskabende markedsføringskanal. Både for os som potentielle eller faktiske kunder, men også for virksomheden selv.

Generelt er det vores indtryk at Hjem AS forsøger at være en moderne og strømlinet virksomhed, med fokus på kommunikation og kundepleje, desværre virker det også nogle gange som om evnerne halter lidt efter ambitionerne. Generelt har alle hos Hjem AS dog været venlige, opmærksomme og, det skal understreges, løsningsorienterede.
Læs videre Samarbejdet med Hjem AS

Facaden er igen grå

I mit tidligere indlæg skrev jeg om udbedringen af revnerne i facaden. Arbejdet er forlængst færdigt, og huset fremstår igen gråt. I en kort periode fremstod det ellers helt i hvid (og vi blev bekræftet i vores valg af grå facade!). Hele facaden blev armeret med armeringsvæv eller -net, lagt i en-eller-anden form for klæber – der er hvid, og i bunden af pladerne havde dette væv eller net en plastikkant påsat. Måske det som manglede i første omgang? Udenpå armeringen blev huset så pudset med den grå finish-puds. Samme behandling som hvis det havde været direkte på StoVentec-pladerne.

Desværre er det, omend ikke tydeligt så dog, sine steder muligt at se at der er pudset uden på et eksisterende lag puds. Det fylder jo lidt mere. Og jeg synes heller ikke pudsningen er helt så jævn og ensartet som i første omgang. Men forhåbentligt undgår vi nu at facaden revner!

Som frygtet har afdækningen af fliser og planter være mangelfuld. Resultatet er plettede fliser og planter indsmurt i puds. Til trods for at vi flere gange netop har bedt Hjem om at sikre at deres underentreprenør sørger for tilstrækkelig afdækning. Det er f** træls – jeg orker faktisk snart ikke mere … Nu kommer Hjems tømrer i næste uge for at sætte tagrenderne ordentligt på plads (!!!) og så tager han også lige billeder af fliserne.