Brug af ordet “skal” i flere lokalplaner

Forud for vores køb af byggegrund på Palleshøje har vi overvejet og nærlæst flere lokalplaner for øvrige af kommunens udstykninger de sidste år. Som det fremgår af nedenstående citater fra en række lokalplaner (fra årene 2000 – 2007) er der ingen af bestemmelserne vedr. facader der efterlader tvivl om at man "skal" overholde disse.

Til forskel benytter lokalplan 231 ordet "kan" i §7.1, hvilket vi og andre, herunder professionelle entreprenører, har taget til indtægt for at netop denne lokalplan var mindre restriktiv, og derfor mener jeg, ligesom andre ansøger fra Palleshøje, at pudset facade overholder lokalplan 231.

Under samme, i §7.2, benyttes ordet "skal", og efterlader således ingen tvivl om at der må være forskel på de to ord.

Citat fra lokalplan 231 (vedtaget 01.11.06):

"7.1 Bygninger i området KAN [min fremhævelse] opføres i materialer som tegl, natursten og træ. Der kan indgå andre materialer som metal og glas i dele af bygningsfacaderne.
7.2 Udvendige bygningssider SKAL [min fremhævelse] holdes inden for jordfarve-skalaen, samt sort og hvid, materialets naturlige farve og / eller disse farvers blanding med hvidt eller sort."

Øvrige lokalplaner

Lokalplan 170 (Boligområde ved Spangsdal – vedtaget 25.05.00)

"7.1 Udvendige bygningssider skal fremstå i tegl, pudset, vandskuret eller berappet tegl eller træ.
Mindre dele af facaden samt kviste, udhuse og lignende kan udføres i andre materialer.
7.2 Udvendige bygningssider skal holdes inden for jordfarveskalae."

Lokalplan 205 (for et boligområde ved Møgelkær – vedtaget 02.02.05)

"7.1 Udvendige bygningssider skal i delområde I og III fremstå i tegl (berappet, pudset eller skærmtegl).
Mindre dele af facaden samt kviste, udhuse og lignende kan udføres i andre materialer.
7.2 Udvendige bygningssider i delområde II kan desuden udføres i træ.
7.3 Udvendige bygningssider skal holdes inden for jordfarveskalaen."

Lokalplan 218 (For et nyt boligområde II i Spangsdal – vedtaget 01.02.06)

"7.5 Udvendige bygningssider skal fremstå i tegl, berappet eller pudset tegl, natursten eller træbeklædning.
Der kan indgå andre materialer, f.eks. metal, i dele af bygningsfacaderne."

Lokalplan 228 (For et nyt boligområde i Liseborg IV – vedtaget 21.06.06)

"7.1 Udvendige bygningssider skal fremstå i tegl, berappet eller pudset tegl eller træ.
Mindre dele af facaden samt kviste, udhuse og lignende kan udføres i andre materialer.
7.2 Udvendige bygningssider skal holdes inden for jordfarveskalaen."

Lokalplan 239 (For et nyt boligområde ved Sdr. Mose i Viborg) FORSLAG fremlagt i 2. kvt./2007

"7.1 Udvendige bygningssider må kun fremstå i røde og gule teglsten eller tyndpudset teglsten.
Mindre dele af facaden samt kviste, udhuse og lignende kan udføres i andre materialer, fx træ eller forpatineret zink, max. 15 % af facade areal.
Undtaget fra § 7.1 er mindre træhuse, der opføres i delområderne IIa og IIb, jf. § 7.5.
7.2 Udvendige bygningssider skal holdes inden for jordfarveskalaen, samt sort og hvid, og/eller materialets egen naturlige farve."

Møde i Teknisk Udvalg

I går, 2. april, behandlede Teknisk Udvalg under pkt. 83 et par ansøgninger om byggeri med pudsede facader på Palleshøje. Også hér har bygherre og entreprenører været af den opfattelse at pudset facade var muligt.

Forvirringen skyldes forskellen på ordet "kan" og ordet "skal" …

I lokalplan 231 for Palleshøje er der vedrørende facadebeklædning formuleret:

"7.1 Bygninger i området KAN [min fremhævelse] opføres i materialer som tegl, natursten og træ. Der kan indgå andre materialer som metal og glas i dele af bygningsfacaderne.
7.2 Udvendige bygningssider SKAL [min fremhævelse] holdes inden for jordfarve-skalaen, samt sort og hvid, materialets naturlige farve og / eller disse farvers blanding med hvidt eller sort."

Plan- og Udviklingsforvaltningen i Viborg Kommune argumenterer for at det fremhævede "kan" i §7.1 skal læses som et "skal", og dermed af-/begrænser mulighederne for materialer i facadebeklædning. Men hvorfor står der så ikke "skal" …? Og netop i §7.2 bruges ordet "skal", og læses umiddelbart netop som en af-/begræsning af farver, så hvordan skal læseren kunne gennemskue at "kan" og "skal" betyder det samme?

Hvis jeg til min datter sagde "du kan gå i bad nu" ville hun vide at hun havde et valg. Sagde jeg istedet "du skal gå i bad nu" ville hun forstå budskabet (men ikke nødvendigvis rette sig efter det!). Så hvorfor betyder "kan" og "skal" i Viborg Kommunes lokalplan det samme? Vi finder det stærkt kritisabelt at både grundejere og entreprenører forventes at læse et ord i en lokalplan som et andet og med en anden mening!

Teknisk Udvalg besluttede på gårsdagens møde at de "er sindet at meddele dispensation" til byggeri med pudset facade. Med andre ord fastholder udvalget at "kan" betyder "skal", og tvinger altså bygherrer til at søge dispensation – som er absolut unødvendig. Ikke kun skal vi medvirke til udhulning af lokalplanen, men vi må også udskyde vores byggeri (eller opgive det …) og flytte ikke en men to gange. Det betyder økonomiske og familiemæssige udgifter.

Så nu skal vi tilsyneladende vente på behandling af en dispensation … Melding er at det tager mellem 2 – 4 måneder fordi Plan- og Udviklingsforvaltningen har "rigtigt meget at se til!". Ja, det kunne måske skyldes at lokalplanerne er for uklare?

En kæp i hjulet!

Da vi fortsat intet hørte fra kommunen vedr. byggetilladelse kontaktede jeg byggesagsbehandleren hos Viborg Kommune for at forhøre mig om sagen, og om der evt. var uklarheder i materialet fra vores entreprenør (!).

Han oplyste at der for såvidt ikke var nogle spørgsmål eller uklarheder. Ja, altså bortset fra spørgsmålet om facadebeklædning! Han var i tvivl om hvorvidt den ønskede facade er i overenstemmelse med lokalplanen! Han henviste til Plan- og Udviklingsforvaltningen (som bl.a. har ansvar for udformning af lokalplaner) som ikke mener at pudset facade er i overenstemmelse med lokalplanen! Forholdet blev drøftet på Teknisk Udvalgsmøde i dag.

I forbindelse med vores køb af byggegrund på Palleshøje har både vi og vores entreprenør læst lokalplanen grundigt igennem. Vi er således meget overraskede over at pudset facade ikke skulle være i overenstemmelse med lokalplanen!

Så hvad nu? Skal vi bygge noget andet? Skal vi helt opgive at bygge? I hvertfald ikke før vi har argumenteret for vores synspunkter – og hvorfor vi mener at vi bør kunne bygge med pudset facade, og dét i overensstemmelse med lokalplanen!

Men det er en kæp i hjulet – og vi må nok sande at vores tidsplan er røget …

Mens vi venter på byggetilladelsen

Vores entreprenør har for 2 1/2 uger siden indsendt ansøgning om byggetilladelse til Viborg Kommune. En uge før end lovet! I kvitteringsbrevet fra kommunen gøres der opmærksom på at ukomplicerede ansøgninger kan forventes ekspederet i løbet af et par uger.

Vi har således en forventning om at få byggetilladelsen hurtigt, men har endnu intet modtaget, sandsynligvis pga. påsken. Vi må udvise lidt mere tålmodighed.

Desværre fandt vi også et par fejl i det materiale som vores entreprenør har indsendt til kommunen. Bl.a. er der påtegnet en stikledning til naturgas … og området bliver altså forsynet med fjernvarme! Måske de skulle have brugt den ekstra uge på at læse korrektur på materialet. Forhåbentlig kommer det ikke til at betyde noget for behandlingen af ansøgningen hos kommunen.

Vi har en drøm …!

Vi har en drøm – og vi er ved at realisere den! Vi har længe være forelsket i det hus som vi nu endelig skal til at bygge. Og vi slår to fluer med ét smæk ved at flytte tilbage til Viborg. Vi kommer tættere på familien, ikke mindst til glæde for vores børn, og jeg får muligheden for (med en helt utrolig opbakning og støtte fra min søde kone!) at indskrive mig på et fuldtids universitetsstudie.

Tilknytningen til Viborg består i at både jeg og min kone, Trine, er opvokset i Viborg. Studenter fra hhv. Viborg Amtsgymnasium og Viborg Katedralskole anno 1994. Vi har begge vores forældre og søstre bosiddende i Viborg. Og i de sidste 12 år har vi kørt turen over Storebælt så mange mange gange at brobizzen i forruden er blevet en smule hæs!

Drømmen om at komme tættere på familien har været med os hele tiden. Mest hos Trine der selv er opvokset med familien tæt på. Men jeg blev "omvendt" da vi fik børn, og jeg ønsker at give min børn mulighed for en opvækst med bedsteforældre og tanterne tæt på – også i hverdagen.

På samme tid er vi både spændte og urolige over at drømmen nu så småt er ved at blive til virkeligehed. Mange forhold skal falde i hak når man, som os, bryder op og flytter hele sit liv 350 km mod vest. Da vi fandt byggegrunden på Palleshøje i Viborg var vi dog ikke i tvivl. Vi havde den helt rigtige mavefornemmelse, og selv om det sagtens kunne have ventet et par år endnu ("bare inden pigerne starter i skole"), så blev det altså alligevel nu at drømmen skulle realiseres. Pludseligt blev det meget konkret …!

Drømmen har naturligvis også sin pris. Vi må tage afsked med København og Nordsjælland hvor vi har boet siden 1996. Vi er meget glade for at bo i Virum, og afskeden med huset, som vi har sat i tiptop stand, bliver helt sikkert tårevæddet. Vi stopper i gode jobs. Vi tager børnene ud af en rigtigt god institution. Vi siger farvel til gode venner, naboer og legekammerater – og til min bror som stadig bor i København. Men brobizzen bliver jo trods alt sidden i bilen!

Så hvorfor gør vi det? Fordi vi altid har udlevet vores drømme! Da vi var unge og studerende, og boede på Nørrebro, drømte vi om at flytte til Kgs. Lyngby (eller omegn) når vi blev "rigtigt" voksne. Stortset samtidig med at Trine fik sin kandidatgrad flyttede vi ind i vores rækkehus i Virum, kun en spytklat fra Kgs. Lyngby! Vi drømte om at udvide vores rækkehus med en 1. sal – og den fik vi (men, skulle jeg hilse og sige, vi kom ikke sovende til den!). Vi drømte om at få gode jobs tæt på hvor vi bor. Vi drømte om at blive gift, at få børn og hund. I dag er vi en lykkelig familie med villa, vovse og – nå, ja, vw!

Det har blot været et spørgsmål om tid. Før eller siden blev vi nødt til at afprøve denne drøm. Vi tør – og vi tror på at vi bliver mindst lige så lykkelige i Viborg som vi er det i Virum. Vi udlever drømmen og det er jo hvad det handler om!

Om Pallehøje.dk

Vi bygger på Palleshøje 56 i Viborg, og denne hjemmeside samler vores tanker, drømme og oplevelser i forbindelse med vores byggeprojekt på Palleshøje.

Vi flyttede i sommeren 2008 fra Virum, nord for København, tilbage til Viborg. Derfor vil denne hjemmeside også handle om det at flytte og det at flytte tilbage til barndomsbyen – tæt på familien.

Vi har selv fundet det meget interessant at følge andre familiers byggeprojekter på blogs og hjemmesider, og vi forestiller os at andre – ikke mindst jer som også er igang med projekter på Palleshøje – kunne finde inspiration og underholdning ved at følge med på denne blog.

En side for alle

Alle som har en mening eller en kommentar til det vi skriver opfordres til at efterlade en kommentar til vores indlæg. Også meget gerne kommentarer til kommentarer. Vi ser helst at Palleshøje.dk bliver en side for alle (på Palleshøje). Når du læser et indlæg (efter du har klikket på overskriften vises indlægget på sin egen side) eller en side vil der under teksten være felter til at indtaste kommentarer.

Med tiden (og den er der som bekendt aldrig nok af …) vil vi invitere til at du kan skrive indlæg på hjemmesiden. Sådan at Palleshøje.dk bliver udveksling af erfaringer og synspunkter mellem naboer og nybyggere, ikke kun om byggeprojekter, men også om området og fællesskabet.

Det er vores håber at Palleshøje.dk bliver starten til et godt sammenhold mellem alle på Palleshøje!

Det tekniske

Hjemmesiden er bygget op omkring en blog, med de kronologiske indlæg som det centrale omdrejningspunkt, og til det benytter jeg WordPress der efter min mening er det absolut bedste open-source system til formålet! Nemt at bruge for de fleste, og avanceret nok for os med indsigt i webdesign og teknik. Hvis du vil vide mere om blogs og det at blogge kan jeg anbefale dig at læse Abelone Glahns artikel om emnet.

Web-adressen (Palleshøje.dk) er bevidst registreret med ‘ø’, sådan som nye regler for internet-domæner har gjort det muligt siden 2004, selv om jeg er klar over at det kan give problemer for besøgende der benytter ældre versioner af browsere og/eller e-mail-klienter. Alle kan dog, selv med ældre versioner, besøge siden ved at benytte den “omskrevne” web-adresse: www.xn--palleshje-r8a.dk

Læs i øvrigt mit indlæg om muligheden for at sende e-mails til æ/ø/å-domæner.