Kategoriarkiv: Byggeprojekt

Garantien dækker revner i facaden

Efter at have talt med Jyske Bank, sendt billeder og talt lidt mere med både banken og kurator, ja, så har vi nu fået udbetaling fra garantien for revner i facaden!

Garantien er hermed endelig opfyldt – og returneret til banken. Samtidig fik vi den meddelelse at udbetalingen var til “fuld og endelig afgørelse af ethvert krav mod Hjem AS under konkurs”. Hvad det så præcist skal betyde …

Så vores udholdenhed bar altså til sidst frugt.

Udbetaling fra garantien – og krav i konkursboet

Da vi i sin tid modtog nøglerne til huset fik vi også – som anført i kontrakten – en bankgaranti fra Hjem AS og stillet af Jyske Bank for udbedring af evt. mangler – i det omfang Hjem AS ikke formår at udbedre sådanne mangler.

Da Hjem AS gik konkurs havde vi stadig udeståender med firmaet. Disse udestående anmeldte vi som krav i konkursboet. Efter dialog med og god hjælp fra kurator har vi nu udsigt til udbetaling fra garantien for nogle af disse udeståender. Dog kun de udeståender som stammer tilbage fra 1. års gennemgangen. Og heldigvis er det ikke meget.

Til gengæld er udbedring af de beskadigede havefliser (efter Hjem AS’ udbedring af revnerne i facaden) ikke dækket af garantien. Jeg mener jo umiddelbart at det er forbundet med problemet, men medgiver at det ikke direkte er påberåbt ved 1. års gennemgangen. Og forventeligt stiller Jyske Bank sig meget firkantet i forhold til bedømmelse af hvad de skal dække. Med andre ord har vi blot et krav i konkursboet for de beskadige havefliser, og som sådan næppe noget vi får økonomisk gavn af …

Derudover har Jyske Bank tilsyneladende afvist at udbetale for de revner som stadig – eller igen – er i facaden. Uanset som revnerne er “de samme” eller er “kommet igen” vil jeg mene der er tale om det samme problem. Det problem som vi påberåbte ved 1. års gennemgangen. Det problem som i sommeren 2010 blev (delvist) udbedret. Jeg synes det er langt ude at sige at revnerne er “nye” og dermed et nyt problem. Men sådan argumentere Jyske Bank måske? Jeg tror, jeg vil ringe og ta’ en snak med dem!

Nyt Hjem med eksternt byggehold

Noget af det man kan læse på den nys åbnede hjemmeside for Nyt Hjem er at firmaet har valgt at koncentrere sig om at bygge huset – på fabrikken i Herning – og herefter overlade det til en ekstern samarbejdspartner at opføre huset på kundens byggegrund. Personligt har vi ikke noget at udsætte på det Hjem AS-rejsehold som opførte vores hus. Tværtimod var det en behagelig oplevelse at møde kompetente, serviceminded og løsningsorienterede håndværkere.

Flere af disse folk mødte vi så igen efterfølgende i forbindelse med diverse udbedringer. Som jeg tidligere har skrevet hér på bloggen har opfølgningen på reklamationer og 1-års gennemgang været træg og ofte mangelfuld. Men vi har oplevet det som problemer på kontoret fremfor problemer med håndværkerne.

Den omstrukturering man hos Nyt Hjem har gennemført efter købet af resterne af Hjem AS har givetvis (og forhåbentligt) også været brugt til at optimere på de interne arbejdsgange herunder på kontoret, men man har altså også fundet det nødvendigt og/eller praktisk at lade en ekstern samarbejdspartner – JCN – stå for opførelsen af huset.

Nyt om Boligselskabets byggeri på storparcellen

Opfølgning på gårsdagens indlæg om Boligselskabet Sct. Jørgens byggeplaner:

Boligselskabet oplyser nu, at der i 2011 opføres de første 6 boliger (én-familie huse) i form af tre dobbelthuse i ét plan med sort træfacade og sadeltag. Boligerne skal opføres på vest-siden af den endnu ikke anlagte boligvej, dvs. fjernest grundejerforeningens område, og længst mod nord, dvs. tættest på Kokholmvej.

Forud for selve byggeriet skal der udføres byggemodning af arealet samt anlægges boligvej fra Kokholmvej og ind på storparcellen. Arbejdet påbegyndes i løbet af sensommeren/efteråret. I 2012 opføres de resterende 6 boliger, længst mod syd.

Boligselskabet fortæller i øvrigt at de ikke har opnået tilfredsstillende licitation, og projektet er således endnu ikke endeligt afklaret, men de lover at indkalde til informationsmøde for foreningens medlemmer når byggeplanerne falder endeligt på plads.

“Nyt Hjem” er det nye navn

Som tidligere skrevet er “resterne” af det tidligere Hjem AS købt af firmaet Hjem Huse ApS. Dette nye firma ser ud til at videreføre de gode idéer og tanker omkring moderne og effektivt boligbyggeri.

I den forbindelse er den tidligere hjemmeside lukket. I stedet har firmaet oprettet en ny hjemmeside på adressen www.nythjem.com. Ved opslag i Det Centrale Virksomhedsregister ses det da også at firmaet har registreret en række binavne:

  • HJEM APS
  • HJEM HUS APS
  • HJEM HUSET APS
  • NYT HJEM APS

Ud fra hjemmeside-adressen ser det ud til at navnet “Nyt Hjem” bliver det primære – i hvert fald i markedsføringssammenhæng.

Hjem AS konkurs: Ny ejer og nye vinduer

Kurator for konkursboet efter Hjem AS meddeler os i et brev at alle aktiver i boet er blevet solgt til firmaet Hjem Huse ApS. Det er jo gode nyheder, for det betyder jo at der rent faktisk er penge i konkursboet! Men om der er penge til alle er nok tvivlsomt … forud for os som blot har et simpelt krav, skal panthavere, ansatte m.fl. have deres tilgodehavender.

Læs videre Hjem AS konkurs: Ny ejer og nye vinduer

Hjem AS konkurs: Kontakt til kurator

I mandags lykkedes det mig at få fat i en advokatfuldmægtig hos kurator for konkursboet efter Hjem AS, og han forklarede at de på nuværende tidspunkt har travlt med at skabe sig overblik over konkursboet og de mange udeståender.

Således har vi (kun) påberåbt manglende pudsning af sokkel op under facadepladerne – en mangel som oprindeligt blev påberåbt ved afleveringsforretningen! – manglende facadepudsning af pladeender samt ikke mindst godtgørelse for beskadigelse af havefliser pga. manglende afdækning i forbindelse med sommerens om-pudsning af facaden.

Dertil kommer at vi i juleferien netop opdager at facaden igen slår revner …! Ihvertfald ét sted er der igen en revne. Pga. is og sne er det endnu svært at konstatere problemets omfang. Hvorvidt den utilstrækkelige udbedring kan påberåbes overfor konkursboet eller om vi kan påberåbe den direkte overfor underentreprenøren er jo så spørgsmålet – og det har vi stillet til kurator.

For andre som har behov for at gøre udeståender gældender overfor konkursboet kan jeg henvise til advokatfuldmægtig Niels Fuglsang Hansen hos Dahl Advokatfirma, på tlf. 88 91 94 66.

Så skete det: Hjem AS konkurs

Trods salgsfremgang i årets løb har Hjem AS indgivet konkursbegæring. Regnskabet er endnu engang med røde tal. Tilsyneladende er det bl.a. opfølgninger efter afleveringsforretningen og 1-års gennemgang der har voldet byggefirmaet problemer.

Det lyder bekendt. Som læsere af bloggen vil vide har også vi haft store problemer med at få Hjem AS til at følge op på mangler. Vi har flere gange være uforstående overfor den træghed og manglende interesse firmaet tilsyneladende har haft med at få afsluttet vores byggesag. At vi i dag, mere end 2 år efter vi overtog huset, stadig har udeståender virker jo ulogisk – og kan da kun være en unødvendig udgift at skubbe foran sig som entreprenør.

Heldigvis fik vi så sent som i sommer udbedret revner i facaden. Nu skal vi så blot finde ud af hvad vi gør med de udeståender vi stadig har med firmaet. Dog kun små-ting som mangler.

Samarbejdet med Hjem AS

Forud for første spadestik

Vores indtryk af Hjem AS baserede sig i første omgang, helt tilbage i 2005, på deres hjemmeside og sidenhen på telefonisk kontakt med deres sælger. Udbyttet af hjemmesiden kunne være større med mere dybdegående og aktuel information, med værktøjer til udveksling af informationer og som interesseskabende markedsføringskanal. Både for os som potentielle eller faktiske kunder, men også for virksomheden selv.

Generelt er det vores indtryk at Hjem AS forsøger at være en moderne og strømlinet virksomhed, med fokus på kommunikation og kundepleje, desværre virker det også nogle gange som om evnerne halter lidt efter ambitionerne. Generelt har alle hos Hjem AS dog været venlige, opmærksomme og, det skal understreges, løsningsorienterede.
Læs videre Samarbejdet med Hjem AS

Facaden er igen grå

I mit tidligere indlæg skrev jeg om udbedringen af revnerne i facaden. Arbejdet er forlængst færdigt, og huset fremstår igen gråt. I en kort periode fremstod det ellers helt i hvid (og vi blev bekræftet i vores valg af grå facade!). Hele facaden blev armeret med armeringsvæv eller -net, lagt i en-eller-anden form for klæber – der er hvid, og i bunden af pladerne havde dette væv eller net en plastikkant påsat. Måske det som manglede i første omgang? Udenpå armeringen blev huset så pudset med den grå finish-puds. Samme behandling som hvis det havde været direkte på StoVentec-pladerne.

Desværre er det, omend ikke tydeligt så dog, sine steder muligt at se at der er pudset uden på et eksisterende lag puds. Det fylder jo lidt mere. Og jeg synes heller ikke pudsningen er helt så jævn og ensartet som i første omgang. Men forhåbentligt undgår vi nu at facaden revner!

Som frygtet har afdækningen af fliser og planter være mangelfuld. Resultatet er plettede fliser og planter indsmurt i puds. Til trods for at vi flere gange netop har bedt Hjem om at sikre at deres underentreprenør sørger for tilstrækkelig afdækning. Det er f** træls – jeg orker faktisk snart ikke mere … Nu kommer Hjems tømrer i næste uge for at sætte tagrenderne ordentligt på plads (!!!) og så tager han også lige billeder af fliserne.