Alle indlæg af Michael Skovborg Fog

Vi er tilmeldt ‘Tænk Strøm’ – er du?

Jeg har tidligere skrevet om el-priser og den tilsyneladende manglende konkurrence på det danske el-marked. Nu har vi tilmeldt os ‘Tænk Strøm’der er et initiativ fra Forbrugerrådet for at skaffe almindelige danske el-kunder storkunde-rabat. Initiativet finansieres alene ud fra den provision som Tænk Mer A/S (et datterselskab under Forbrugerrådet) får ved at formidle aftalen.

Du kan stadig nå at tilmelde dig, blot inden 31. maj, det er ganske uforpligtende, og i starten af juni modtager du så et tilbud – på forhåbentlig billigere strøm – som du kan sige ja- eller nej-tak til.

Google-bilen på Palleshøje

Billedet er fra Randers Amtsavis – jeg var ikke hurtig nok til at få et billede af bilen på Palleshøje, men den var hér!

Tirsdag formiddag sidder jeg hjemme og læser – og pludselig ser jeg, ud af vinduet, en bil med et underligt stativ på taget og øverst en blå “bold”. Bilen er umiddelbart en normal personbil, dog med masser af grønne reklamer. Og jeg opdager hurtigt at der er tale om Googles StreetView-bil.

En hurtig søgning på (…) Google og jeg kan da også læse at bilen i går var i Randers. I dag er den altså i Viborg og den var altså også på Palleshøje.

Gad vide hvor længe der går før vi alle kan ta’ en virtuel gåtur på Palleshøje – på Google?

 

Garantien dækker revner i facaden

Efter at have talt med Jyske Bank, sendt billeder og talt lidt mere med både banken og kurator, ja, så har vi nu fået udbetaling fra garantien for revner i facaden!

Garantien er hermed endelig opfyldt – og returneret til banken. Samtidig fik vi den meddelelse at udbetalingen var til “fuld og endelig afgørelse af ethvert krav mod Hjem AS under konkurs”. Hvad det så præcist skal betyde …

Så vores udholdenhed bar altså til sidst frugt.

Udbetaling fra garantien – og krav i konkursboet

Da vi i sin tid modtog nøglerne til huset fik vi også – som anført i kontrakten – en bankgaranti fra Hjem AS og stillet af Jyske Bank for udbedring af evt. mangler – i det omfang Hjem AS ikke formår at udbedre sådanne mangler.

Da Hjem AS gik konkurs havde vi stadig udeståender med firmaet. Disse udestående anmeldte vi som krav i konkursboet. Efter dialog med og god hjælp fra kurator har vi nu udsigt til udbetaling fra garantien for nogle af disse udeståender. Dog kun de udeståender som stammer tilbage fra 1. års gennemgangen. Og heldigvis er det ikke meget.

Til gengæld er udbedring af de beskadigede havefliser (efter Hjem AS’ udbedring af revnerne i facaden) ikke dækket af garantien. Jeg mener jo umiddelbart at det er forbundet med problemet, men medgiver at det ikke direkte er påberåbt ved 1. års gennemgangen. Og forventeligt stiller Jyske Bank sig meget firkantet i forhold til bedømmelse af hvad de skal dække. Med andre ord har vi blot et krav i konkursboet for de beskadige havefliser, og som sådan næppe noget vi får økonomisk gavn af …

Derudover har Jyske Bank tilsyneladende afvist at udbetale for de revner som stadig – eller igen – er i facaden. Uanset som revnerne er “de samme” eller er “kommet igen” vil jeg mene der er tale om det samme problem. Det problem som vi påberåbte ved 1. års gennemgangen. Det problem som i sommeren 2010 blev (delvist) udbedret. Jeg synes det er langt ude at sige at revnerne er “nye” og dermed et nyt problem. Men sådan argumentere Jyske Bank måske? Jeg tror, jeg vil ringe og ta’ en snak med dem!

Storparcel: Arbejdet starter næste uge

I løbet af i dag, fredag, er der blevet banket markeringspæle i jorden på storparcellen Palleshøje 2-40. Markeringen gælder forløbet af den stamvej som skal anlægges på storparcellen. I følge landmåleren starter arbejdet i løbet af næste uge. Hele vejen anlægges til trods for at der, som tidligere skrevet, i første omgang kun bygges boliger tættest mod Kokholmvej.

Nyt Hjem med eksternt byggehold

Noget af det man kan læse på den nys åbnede hjemmeside for Nyt Hjem er at firmaet har valgt at koncentrere sig om at bygge huset – på fabrikken i Herning – og herefter overlade det til en ekstern samarbejdspartner at opføre huset på kundens byggegrund. Personligt har vi ikke noget at udsætte på det Hjem AS-rejsehold som opførte vores hus. Tværtimod var det en behagelig oplevelse at møde kompetente, serviceminded og løsningsorienterede håndværkere.

Flere af disse folk mødte vi så igen efterfølgende i forbindelse med diverse udbedringer. Som jeg tidligere har skrevet hér på bloggen har opfølgningen på reklamationer og 1-års gennemgang været træg og ofte mangelfuld. Men vi har oplevet det som problemer på kontoret fremfor problemer med håndværkerne.

Den omstrukturering man hos Nyt Hjem har gennemført efter købet af resterne af Hjem AS har givetvis (og forhåbentligt) også været brugt til at optimere på de interne arbejdsgange herunder på kontoret, men man har altså også fundet det nødvendigt og/eller praktisk at lade en ekstern samarbejdspartner – JCN – stå for opførelsen af huset.

Palleshøje.dk ramt af oversvømmelse

København blev som følge af weekendens voldsomme skybrud ramt af flere oversvømmelser. Også det webhotel hos firmaet Surftown som Palleshøje.dk benytter blev oversvømmet og alle deres kunder røg off-line. Således har hjemmesiden været off-line i en lille uges tid.

Efter en hektisk indsats fra Surftown er vi nu igen tilbage!

Ikke kun Palleshøje.dk – dvs. Surftown – blev ramt af oversvømmelsen. Således var også flere (andre) vigtige hjemmesider påvirkede af weekendens skybrud, bl.a. DMI.dk og Trafikken.dk.

Nyt om Boligselskabets byggeri på storparcellen

Opfølgning på gårsdagens indlæg om Boligselskabet Sct. Jørgens byggeplaner:

Boligselskabet oplyser nu, at der i 2011 opføres de første 6 boliger (én-familie huse) i form af tre dobbelthuse i ét plan med sort træfacade og sadeltag. Boligerne skal opføres på vest-siden af den endnu ikke anlagte boligvej, dvs. fjernest grundejerforeningens område, og længst mod nord, dvs. tættest på Kokholmvej.

Forud for selve byggeriet skal der udføres byggemodning af arealet samt anlægges boligvej fra Kokholmvej og ind på storparcellen. Arbejdet påbegyndes i løbet af sensommeren/efteråret. I 2012 opføres de resterende 6 boliger, længst mod syd.

Boligselskabet fortæller i øvrigt at de ikke har opnået tilfredsstillende licitation, og projektet er således endnu ikke endeligt afklaret, men de lover at indkalde til informationsmøde for foreningens medlemmer når byggeplanerne falder endeligt på plads.