Nyt om Boligselskabets byggeri på storparcellen

Opfølgning på gårsdagens indlæg om Boligselskabet Sct. Jørgens byggeplaner:

Boligselskabet oplyser nu, at der i 2011 opføres de første 6 boliger (én-familie huse) i form af tre dobbelthuse i ét plan med sort træfacade og sadeltag. Boligerne skal opføres på vest-siden af den endnu ikke anlagte boligvej, dvs. fjernest grundejerforeningens område, og længst mod nord, dvs. tættest på Kokholmvej.

Forud for selve byggeriet skal der udføres byggemodning af arealet samt anlægges boligvej fra Kokholmvej og ind på storparcellen. Arbejdet påbegyndes i løbet af sensommeren/efteråret. I 2012 opføres de resterende 6 boliger, længst mod syd.

Boligselskabet fortæller i øvrigt at de ikke har opnået tilfredsstillende licitation, og projektet er således endnu ikke endeligt afklaret, men de lover at indkalde til informationsmøde for foreningens medlemmer når byggeplanerne falder endeligt på plads.