Plages du af mosegrise?

Sidste forår opdagede vi nogle underlige huller i vores græsplæne. Cirka 10-15 cm. i diameter. Først faldt mistanken naturligvis på hunden, men hullerne var for små og for dybe. Efter lidt googling faldt mistanken på mosegrise.

April 2010 opdagede vi huller i græsplænen – som vi senere finder ud af stammer fra mosegrise.

Den mistanke skulle vise sig at være berettiget. Hækplanterne der var blevet sat i efteråret, var så småt ved at springe ud. Der er tale om bøgehæk. Og en stor del af disse hækplanter sprang aldrig ud. Både en gartner og en skadedyrsbekæmper fortæller os da også uafhængigt af hinanden, at mosegrisen – der modsat muldvarpen lever af planterødder – er meget glad for rødder fra bøgehæk og frugttræer … At mosegrisen havde spist rødderne på en stor del af vores ny-satte hækplanter var da også tydeligt; disse planter lod sig uden besvær hive op ad jorden idet rødderne var helt væk!

Mosegrise har spist rødderne på bøgehækplanterne

Så vores hæk er nu et sørgeligt syn. Ikke kun fordi den selvsagt endnu ikke er vokset til og tæt, men også fordi hækken har store “huller” der hvor mosegrisene er skyld i manglende planter. Hullerne i græsplænen fyldte vi op og siden er der ikke kommet flere til. Men at mosegrisen er dér fremgår af de huller som er og stadig kommer mellem hækplanterne.

Dette forår er nogle hækplanter (også) allerede sprunget ud, mens andre kun så småt er ved at komme igang. Nu er vi jo så spændte på hvor mange der ikke springer ud – og om det skyldes manglende rødder …

Før vi ofrer penge på nye hækplanter skal mosegrisen bekæmpes. Derfor har vi søgt højt og lavt for at finde ud af hvordan dette gøres. Kort fortalt kan de bekæmpes med fælder og/eller med gift. Der er delte meninger om hvad der er mest effektivt. Til gengæld er de fleste enige om at det er svært at bekæmpe mosegrisen. Denne lille gnaver er en mus (og ikke en gris, og ej heller hverken en rotte eller en muldvarp …) og som sådan yngler den i store antal i løbet af en enkelt sæson. Hertil kommer at vores grund er beliggende ud til den ubebyggede storparcel med masser af plads til mosegrisene. Manglende bekæmpelse kan dog betyde at ikke kun vores hæk, men hele haven bliver raseret.

Sidste år forsøgte vi at bekæmpe mosegrisen med et biologisk nedbrydeligt, ikke-giftigt “skræmmemiddel“. Jeg har dog min tvivl om det er effektivt. Efterfølgende har der ihvertfald vist sig yderligere huller mellem hækplanterne. Retfærdigvis skal det da siges at en enkelt behandling sjældent er tilstrækkeligt, men det kan undre hvorfor ikke flere skadedyrsbekæmpere benytter dette “vidundermiddel”. Kan jo håbe at det skyldes ukendskab.

Dette forår ringede jeg så til Landbocenter Midt – fandt en henvisning på Viborg Kommunes hjemmeside – og de henviste mig til Egon Dalsgaard. En ældre herre med mere end 30 års erfaring med skadedyrsbekæmpelse. Han kom allerede dagen efter og bekræftede at der var tale om mosegrise. Han lagde giftgas-piller i hullerne og forklarede at disse piller udvikler giftig gas der spreder sig i mosegrisens underjordiske gange. Gassen er tungere end atmosfæriske luft og forbliver således i jorden. Umiddelbart lignede det samme fremgangsmåde som boligselskabets giftmand benyttede tidligere på foråret på den ubebyggede storparcel.

Egon bad os være opmærksom i de efterfølgende 3-4 dage, hvorvidt der kommer “aktivitet” i form af nye huller eller lignende. I så fald skulle der behandles igen. Ofte skal der behandles flere gange, men en enkelt behandling kan også være tilstrækkelig, forklarede han. Til gengæld anbefalede han at alle parcelejere med rand-beliggende grunde bekæmper mosegrisen samlet. Sådan at der skabes en “barriere” for mosegrisen. Han påtager sig gerne en sådan samlet opgave hvor han kommer på jævnlige besøg i løbet af sæsonen.