“Nyt Hjem” er det nye navn

Som tidligere skrevet er “resterne” af det tidligere Hjem AS købt af firmaet Hjem Huse ApS. Dette nye firma ser ud til at videreføre de gode idéer og tanker omkring moderne og effektivt boligbyggeri.

I den forbindelse er den tidligere hjemmeside lukket. I stedet har firmaet oprettet en ny hjemmeside på adressen www.nythjem.com. Ved opslag i Det Centrale Virksomhedsregister ses det da også at firmaet har registreret en række binavne:

  • HJEM APS
  • HJEM HUS APS
  • HJEM HUSET APS
  • NYT HJEM APS

Ud fra hjemmeside-adressen ser det ud til at navnet “Nyt Hjem” bliver det primære – i hvert fald i markedsføringssammenhæng.