Mangler og manglende overblik

Det er ikke meget vi har fået afklaret siden vi havde 1-års gennemgang med Hjem AS i starten af oktober … Knap 3 uger skulle der gå før vi fik rapporten. Der var udeladt flere mangler som vi ellers havde været enige om på dagen. Det kan jo ske. Vi gjorde naturligvis straks opmærksom på forglemmelserne. Men vi har til stadighed ikke modtaget en revideret rapport fra Hjem AS. De har end ikke kommenteret på forglemmelserne.

Derudover har vi måttet rykke flere gange for afklaring af hvornår manglerne bliver udbedret. Først igår fik vi så oplyst at det kan blive midt i december f.s.v.a. indvendige udbedringer ved tømrer og maler. Det er jo så også kun mere end to mdr. efter 1-års gennemgangen. Forhåbentligt (!!!) kan arbejdet afsluttes i løbet af få dage – og ihvertfald inden huset bliver fuld af julegæster.

Udvendigt har vi også mangler som skal udbedres. Inkl. mangel som blev påberåbt ved afleveringen af huset for mere end eet år siden! Tvivlsomt om disse udvendige arbejder kan afsluttes (måske endda påbegyndes) før foråret. Derfor har vi også bedt om at få bekræftet at garantien løber indtil samtlige mangler er udbedret og accepteret. Heller ikke mht. dette har vi fået svar.

Kun mht. facaden har vi hørt noget. Nu forlyder det at facaden (delvist) skal pudses om … Det forstår vi ikke et ord af … og i øvrigt forklarede konsulenten fra StoDanmark, som vi havde konsulteret forud for 1-års gennemgangen, at man ikke kan pudse ovenpå den allerede pudsede facade. I øvrigt må det jo også blive meget dyrt … Vi blev på dagen forklaret at vi og vores rådgiver ville blive inddraget i dialogen med eksperterne om hvordan revner i facaden bedst kan udbedres. Ikke mindst for at sikre at resultatet bliver (kosmetisk) acceptabelt, men også så processen bliver med færrest mulige gener. F.eks. bliver det givet ikke uden problemer når nu haven og fliserne er (an-) lagt omkring huset/facaden. Nu virker det som om dette løfte bliver ignoreret af de øvrige medarbejdere hos Hjem AS.

Efter kontrakten er 1-års gennemgangen den først OG sidste gennemgang vi har med Hjem AS. Man skulle tro at Hjem AS derfor ville være interesserede i at få “lukket” sagen hurtigst muligt. Det til trods synes det ikke at være meget tilfældet. Som det mindste burde vi forlængst have modtaget en revideret rapport fra 1-års gennemgangen og med henvisning til denne konkrette datoer for udbedringer. Det er jo så ikke tilfældet. Den opfølgning vi indtil nu har fået på 1-års gennemgangen virker tilfældig og mangelfuld.