Strøm med god samvittighed

I forlængelse af mit tidligere indlæg om skift af el-leverandør er jeg blevet opmærksom på en ny trend indenfor området: Flere og flere leverandører af strøm tilbyder at give forbrugerne god samvittighed ved forbrug af strøm ved at kombinere støtte til udviklingen af vedvarende energi og støtte til miljø-/humanitære projekter i den tredje verden.

Folkekirkens Nødhjælp står således bag produktet Nødstrøm.

Natur Energi samarbejder med en række organisationer og firmaer og tilbyder strøm med god samvittighed på forskellige måder.

1-års gennemgang bliver rykket

I en mail oplyser Hjem AS at de alligevel ikke kan deltage i den planlagte 1-års gennemgang på fredag. De er blevet forhindrede …

Selvom Salgs- og Leveringsbetingelserne (SL-08) bestemmer at gennemgangen således kan gennemføres uden deres deltagelse, dvs. af os alene, har vi velvilligt rykket 1-års gennemgangen til først i oktober. Dog på betingelse af at garantistillelsen samtidig bliver forlænget indtil vi har accepteret udbedringen af samtlige mangler.

Solvarme og solgardiner

Inspireret af et spørgsmål fra en blog-læser vil jeg skrive om den solvarme som særligt de store vinduer i vores Hjem-hus leverer.

De store vinduer, som hos os ligger mod vest, giver meget opvarmning. Vi klarede os uden anden opvarmning af brugsvand end varmepumpen hele sidste år, inkl. vinterhalvåret. Det må vi i det store hele tilskrive de store vinduer selvom gulvvarmen selvfølgelig også hjælper til om vinteren.

På den anden side – om sommeren – giver det naturligvis nogen opvarmning af huset, særlig køkken/stuen. Ud fra de samme overvejelser valgte vi huset med udvendige (automatiske) solgardiner. Praktisk at de automatisk kører ned i løbet af dagen (hvis solen skinner).

Jeg vil anbefale en-eller-anden form for sollysbegrænsning. Som minimum solfilm som jo altså ikke kan “køres væk” om vinteren, sådan som solgardinerne kan, mens solgardinerne ikke kan være nede hvis det blæser for meget ..! Indvendige (rulle-) gardiner (med reflekterende bagside) kan givetvis også hjælpe lidt på problemet, men jeg vil tror at disse er mindre effektive eftersom en del af varmen jo så allerede er “sluppet ind”, men det har vi ingen eksakte erfaringer med.

Børneværelserne (i “cigarkassen”) som hos os ligger mod syd, kan der også blive meget varme i sommermånederne. Særligt hvis døren lukkes bliver rummet hurtigt ulideligt varmt. Åbne vinduer og gennemtræk der trækker varmen væk fra værelserne kan på de varme dage være et must. Noget helt tilsvarende gjorde sig gældende i vores gamle hus hvor børneværelserne lå på 1. salen med almindelige vestvendte vinduer.

Værelserne på nordsiden af huset, samt de øvrige centrale dele af huset, har jeg ikke oplevet som varmeplagede. Generelt synes jeg huset har et stabilt og behageligt indeklima – både hvad temperatur og luftkvalitet angår.

Problemer med facadepudsen

Da vi fik vores Hjem-hus pudset – i farven grå – for et års tid siden var vi det fjerde Hjem-hus i Danmark i den farve. Størstedelen af pudsede Hjem-huse er hvide eller off-white.

Allerede et par måneder efter at vores Hjem-hus stod færdigpudset konstaterede vi smårevner i facadepudsen. I første omgang opdagede vi revner langs nederste kant af facaden, dér hvor facadepladerne står ned i en metalskinne, hvilket vi med det samme gjorde Hjem opmærksom på. Senere opdagede vi så også revner forskellige andre steder på facaden – både ved samlinger af “bygningsdelene”, som f.eks. overdækket ved hoveddørene, men også (uforklarligt) midt på facaden. Små fine revner som ikke umiddelbart ser “farlige” ud, men vi finder det dog stærk bekymrende at facadepudsen slår revner allerede inden for det første år.

I det mellemliggende års tid har vi gentagende gange rykket for en løsning. Flere gange er vi blevet stillet i udsigt at underentreprenøren der har udført pudsningen af facaden, ville møde op for at kigge på problemet. Til sidste mistede vi tålmodigheden. Nu tager vi manglen med på 1-års gennemgangen.

Netop for at være forberedt til 1-års gennemgangen bad jeg Hjem om at få en vurdering fra producenten af facadesystemet, StoDanmark, og deres konsulent kiggede forbi sidste uge. Han medgav at revnerne i facaden ikke burde være fremkommet (hverken nu eller senere), og at de på sigt kunne udgøre en trussel for konstruktionen. Vi afventer nu hans endelige tilbagemelding til Hjem samt forslag til en løsning.

Hvad værre var så kunne han bekræfte min mistanke om at det er forkert når der er brugt en ikke-indfarvet “underpuds”!

Eftersom vores facade (det yderste tynde lag) er grå burde også “underpudsen” være grå. Det synes jo at være simpel logik. Når “underpudsen” er hvid betyder det at selv små stød på facaden får “underpudsen” til at skinne hvid igennem.

Indtil nu er vores mistanke om at det var forkert at bruge hvid “underpuds” blevet afvist, og problemet er blevet bortforklaret med at vi kan plet-repararere med maling (uden at vi dog har fået den sådan lovede maling udleveret). Plet-reparation af pudset facade med maling blev afvist af konsulenten fra StoDanmark!

Så vores Hjem-hus er altså fejlagtigt kun grå i de yderste få millimeter …! Eftersom det er uundgåeligt at facaden jævnligt får små stød fra børnenes cykler, fra en havestol, fra en spand o.a. kan vi altså se frem til en facade der gradvist bliver mere og mere hvid/plettet … Og derfor skal males langt oftere end det ellers burde være nødvendigt!

Problemerne med facadepudsen er aldeles uacceptable også selvom de måske kun er kosmetiske. Jeg er spændt på hvilken løsning Hjem vil foreslå!

Billigere strøm?

Som jeg tidligere har skrevet om har vi siden 2003 haft et liberaliseret el-marked i Danmark.

Jeg brugte forleden et par minutter på hjemmesiden elpristavlen.dk for at finde ud af om der mon ligger en besparelse for os ved blot at skrifte leverandør af strøm. Umiddelbart ser det ud som om EnergiMidt ligger i top 10 af billige el-selskaber i vores område. Nuvel i bunden af top 10 med muligheden for en lille besparelse hvis vi skifter. Men ikke så stor en besparelse at vi skifte lige nu og hér …

Til gengæld er de udspecificerede prisoplysninger på EnergiMidts hjemmeside umulige at sammenligne med prisoplysningerne på elpristavlen.dk hvilket jeg finder problematisk når nu elpristavlen.dk netop er lavet for at gøre konkurrencen på el-markedet mere gennemskuelig.