Overvejelser om 1-års gennemgang

I morgen er det præcis ét år siden at fundamentet blev støbt. Vi boede da stadig i Virum, og var ved at få styr på flytningen til Viborg. Meget er sket på det år som nu er gået!

Vi skal som bygherre indkalde til 1-års gennemgang med minimum 20 arbejdsdages varsel (jf. Salgs- og Leveringsbetingelserne fra 2008 – forkortet SL-08). 1-års gennemgangen skal gennemføres senest 12 mdr. efter afleveringsforretningen, som var i slutningen af september, så vi har lidt tid at løbe på endnu, men med den forestående sommerferie er det alligevel på tide at få overvejet.

Med andre ord: Vores kontrakt med Hjem AS er indgået (kort inden) lov om byggeskadeforsikring trådte i kraft, og 1-års gennemgangen skal altså foretages af os og Hjem AS som også afleveringsforretningen blev det. Ikke engang 3- eller 5-års gennemgang, sådan som flere andre typehusfirmaer afholder, bliver det til – den forestående 1-års gennemgang er den eneste … Men vi valgte (som vi tidligere har skrevet om) alligevel at tegne kontrakt med Hjem AS. Dels fordi præmien for byggeskadeforsikringen ville blive lagt oveni prisen for huset (at krisen nu kradser og Hjem AS i stedet har sænket priserne er en anden snak …), og dels fordi vores rådgiver fra Bolius påpegede at størstedele af alle mangler, og ihvertfald de væsentlige, ville vise sig indenfor det første år.

Vi er altså ikke dækket af den (lovpligtige) forsikring mod væsentlige byggeskader i de næste 10 år som nu gælder på området. Og vi kan heller ikke blive dækket af den – selvom vi måtte ønske det …

Umiddelbart har vi kun nogle få mangler at påberåbe os ved 1-års gennemgangen. Nogle få af de mangler som blev påpeget ved afleveringsforretningen er endnu ikke udbedret (!), og til trods for gentagende rykker får vi intet svar fra Hjem AS, så disse bliver ligeledes anført ved 1-års gennemgangen. Vi glæder os samtidig over at Hjem AS stadig er et aktivt firma, og tilsyneladende har klaret krisen.