Afløbet grundigt undersøgt

Det famøse afløb i bruseren på det største badeværelse blev i går grundigt undersøgt af Brian fra Hjem AS. Som tidligere omtalt har vi haft en række problemer med dette afløb og ingen hos Hjem har, ud fra min beskrivelse af problemet, kunnet angive en løsning på det tilbageværende problem – at vandet kun langsom siver ud af afløbet når vandlåsen (“skålen”) er isat afløbet.

Brian gjorde hvad han kunne for at finde forklaringen på problemet – men han måtte til sidst give fortabt; nu har han dog ved selvsyn konstateret problemet, han har undersøgt det grundigt, og han lovede at undersøge nærmere samt involvere øvrige sagkyndige på en løsning af problemet. Brian løste midlertidigt problemet ved at afmontere gummipakningen, lægge vandlåsen på denne, og borer nogle huller i vandlåsen (som jo altså er en skål hvor vandet skal løbe ovenud, nu suppleret af udløb i siderne). Nu løber vandet da ud hurtigt nok til ikke at giver oversvømmelse – men det bobler og sprutter noget i starten.

Nu venter vi spændte på næste kapitel i historien om afløbet …

Apropos skal det nævnes at dette, og andre øvrige udeståender, nu bliver behandlet af service-afdelingen hos Hjem AS. Vores tidligere kontaktperson stoppede (som så mange andre) men uden at vi fik besked, og uden – skulle det vise sig – at han havde overdraget vores sag til kollegaerne. Men så finder vi jo altså på den måde ud af at Hjem As har en service-afdeling, hvor flere medarbejdere arbejder sammen på at løse diverse problemer, og f.eks. burde vi undgå forsinkelser blot fordi en medarbejder er syg, ude at rejse el. lign. Det er jo sådan set meget professionelt … når man som kunde altså finder ud af det!

Mindre strøm på Palleshøje

Overskriften på dette indlæg refererer ikke til den faldne aktivitet på bloggen 🙂

Siden vi flyttede ind for 4 mdr. siden er 10 – 15 elektriske pærer sprunget i lamper og spots rundt omkring i huset. Det er mere end hvad jeg vil betegne som et normalt antal. Efter at have skiftet en håndfuld eller lidt mere blev jeg træt af at skifte pærer … og jeg rette henvendelse til Energi Midt for at høre om der var problemer med el-forsyningen til huset – og til Palleshøje i det hele taget.

Energi Midt behandlede min “klage” meget seriøst, og opsatte i første omgang en måler i den transformerstation som forsyner Palleshøje. Beskeden på baggrund af disse målinger var da også at der var “noget galt” og at transformeren ville blive udskiftet. Samtidig kunne de oplyse at også andre beboere fra området havde rapporteret om lignende problemer med el-forsyningen. Så en lørdag sidst i januar skiftede Energi Midt omtalte transformer, og efterfølgende skiftede jeg så de uskiftede elektriske pærer i huset. Ind til videre er der ikke sprunget flere pærer!